Türkiye’de Kurulan Partilerin Listesi

SİYASİ PARTİLER

(1945 – 1960 arası 40 Siyasi Parti kuruldu      Sosyal Adalet Partisi (1946)

1961 – 1980 arası 51 Siyasi Parti kuruldu        Liberal Demokrat Partisi (1946)

1983 – 2007 arası 148 Siyasi Parti kuruldu       Çiftçi ve Köylü Partisi (1946)

Cumhuriyet Halk Partisi (1923)                   Türk Sosyal Demokrat Partisi (1946)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924)          Türkiye Sosyalist Partisi (1946)

Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930)               Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (1946)

Ahali Cumhuriyet Fırkası (1930)                  Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi (1946)

Amele ve Çiftçi Partisi (1930)                      Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (1946)

Laik Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi (1931)         Yalnız Vatan İçin Partisi (1946

Milli Kalkınma Partisi (1945)                          Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi (1946)

Demokrat Parti (1946)                                      Arıtma Koruma Partisi (1946)

İslam Koruma Partisi (1946)                                    Yurt Görev partisi (1946)

İdealist Partisi (1947)                                        Türkiye Yükselme Partisi (1948)

Türk Muhafazakar Partisi (1947)                                Millet Partisi (1948)

Öz Demokrat Partisi (1948)                              Serbest Demokrat Partisi (1948)

Müstakil Sosyalist Partisi (1948)                   Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi (1961)

Adalet Partisi (1961)                                                  Yeni Türkiye Partisi (1961)

Türkiye İşçi Partisi (1961)                                                 Millet Partisi (1962)

Demokrat Parti (1962)                                            Sosyal Demokrat Partisi (1963)

Milliyetçi Hareket Partisi (1965)                     Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs (1949)

Milli Güven Partisi (1967)                                             Türkiye Birlik Partisi (1966)

Müstakiller Birliği (1950)

Çalışma Partisi (1950)                                      Liberal Köylü Partisi (1950)

Demokrat İşçi Partisi (1950)                        Bağımsızlar Siyasi Derneği (1950)

İslam Demokrat Partisi (1951)                              Türkiye Köylü Partisi (1952)

Cumhuriyetçi Millet Partisi (1954)                          Hürriyet Partisi (1955)

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (1958)                   Birlik Partisi (1958)

Vatan Partisi (1954)                                    Hür Türkiye Adalet Partisi (1957)

Memleketçi Serbest Parti (1961)               Memleketçi Cumhuriyet Partisi (1961)

Çalışma Partisi (1961)                                      Mutedil Liberal Parti (1961)

Milli Nizam Partisi (1970)                                   Demokratik Parti (1970)

Türkiye İşçi Çiftçi Partisi (1970)                      Türkiye Ulusal Kadınlar Panisi (1972)

Sosyalist Vatan Partisi (1972)                               Cumhuriyetçi Parti (1972)

Türkiye İleri Ülkü Partisi (1972)                        Milli Selamet Partisi (1972)

Nizam Partisi (1973)

Cumhuriyetçi Güven Partisi (1973)                  Türkiye İşçi Partisi (1975)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (1974)                      Vatan Partisi (1975)

Türkiye Emekçi Partisi (1975)                      Sosyalist Devrim Partisi (1975)

Türkiye İşçi Köylü Partisi (1978)                    Milliyetçi Demokrasi Partisi (1983)

Halkçı Parti (1983)                                                   Düstur Partisi (1961) 457

Anavatan Partisi (1983)                                             Sosyal Demokrat Parti (1983)  

Büyük Türkiye Partisi (1983)                                       Doğru Yol Partisi (1983)

Yeni Doğuş Partisi (1983)                                       Yüce Görev Partisi (1983)

Refah Partisi (1983)                                          Yeni Düzen Partisi (1983)

Bizim Parti (1983)                                     Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti (1983)

Bayrak Partisi (1983)                                                    Fazilet Partisi (1983)

Islahatçı Demokrasi Partisi (1983)                          Milliyetçi Çalışma Partisi (1984)

Sosyalist Parti (1984)                                           Sosyal Demokrat Halkçı Parti (1985)

Demokratik Sol Parti (1985)                                 Demokratik Merkez Parti (1990)

Halkın Emek Partisi (1990)                                Türkiye Birleşik Komünist Partisi (1990)

Yeniden Doğuş Parti (1992)                                             Genç Parti (1992)

Büyük Birlik Partisi (1993)                                                     DEP (1993)

Liberal Demokrat Parti (1994)                             Özgürlük ve Dayanışma Partisi (1994)

Demokrat Parti (1995)                                                   İşçi Partisi (1995)

HADEP (1995)                                                     Büyük Adalet Partisi (1995)

Millet Partisi (1996)                                                Emeğin Partisi (1996)

Barış Partisi(1996)                                            Özgürlük ve Dayanışma Partisi (1996)

Sosyalist Birlik Partisi (1996)                               Demokrat Türkiye Partisi (1997)

Hürriyet ve Değişim Partisi (1997)                   Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (1997)

Fazileti Partisi (1997)                                              Ulusal Birlik Partisi (19981

DEPAR (1998)                                                        Aydınlık Türkiye Partisi (1998)

Sosyalist Birlik Hareketi (1999)                                 Ulusal Birlik Partisi (1998)

Aydınlık Türkiye Partisi (1998)                                Demokrat Halk Partisi (1999)

Gönül Birliği Yeşiller Partisi (2000)                                 Eşitlik Partisi (2001)

Saadet Partisi (2001)                                          Adalet ve Kalkınma Partisi (2001)

Lider Türkiye Partisi (2001)                                     Bağımsız Türkiye Partisi (2001)

Türkiye Komünist Partisi (2001)                            Sosyal Demokrat Partisi (2001)

Hak Ve Özgürlükler Partisi (2002)                                  Yurt Partisi (2002)

Sosyal Demokrat Halk Partisi (2002)                          Milli Egemenlik Partisi (2002)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi (2002)                          Sosyalist Demokrasi Partisi (2002)

Son Çağrı Partisi (20021                                                 Sağduyu Partisi (2002)

Özgür Toplum Partisi (2003)                                            Ayyıldız Partisi (2003)

Emekçi Hareket Partisi (2004)                             Milli Demokrat Halkın Partisi (2004)

Bizim Parti (2004)                                                    Halkın Yükselişi Partisi (2005)

Halkın Kurtuluş Partisi (2005)                                  Demokratik Toplum Partisi (2005)

Çağdaş Türkiye Partisi (2006)                          Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi (2006)

işçi Kardeşliği Partisi (2006)                               Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi (2006

Güçlü Türkiye Partisi (2006)                                    Katılımcı Demokrasi Partisi (2006)

Yorumlar

  1. Metin
  2. Şaban
  3. Turan Deniz

Cevap